40. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy pořádaná ve spolupráci s dalšími institucemi.

Letošní konference s názvem „Zvířata ve městě“ se bude konat ve dnech 5. a 6. října 2021 v Praze (budova Akademie věd ČR).

Zvířata byla nedílnou součástí života městských aglomerací a metropolí přinejmenším do poloviny 20. století. Z funkčního hlediska byla zvířata potřeba jako tažná síla, pro nošení nákladů či jako dopravní prostředek; byla ale také určena ke konzumaci městským obyvatelstvem a ke zpracování kostí, kůží, kopyt apod. Zároveň některá z nich sloužila pro zábavu a vlastní potešení svých majitelů jako domácí mazlíčci. Ve městě se tak vyskytoval vysoký počet tažných i jízdních koní, nemalé množství hovězího dobytka, koz, ovcí, prasat, ale také drůbeže, psů, koček ovšem i jiných nežádoucích druhů jako hlodavci a široké spektrum hmyzu. číst celé

Vyšla nová publikace Předbělohorské Brno

Autorky: Jordánková Hana – Sulitková Ludmila

Monografie se týká ekonomiky a hospodaření města Brna v předbělohorské době. Pracuje jak s prameny monitorujícími materiální situaci obyvatel i jejich postavení v městské komunitě, stejně tak se zabývá hospodařením města jako celku. Zabývá se také návazností na starší období a i na vyústění vývoje tohoto období v dalších periodách. číst celé