Vyšla nová publikace Předbělohorské Brno

Autorky: Jordánková Hana – Sulitková Ludmila

Monografie se týká ekonomiky a hospodaření města Brna v předbělohorské době. Pracuje jak s prameny monitorujícími materiální situaci obyvatel i jejich postavení v městské komunitě, stejně tak se zabývá hospodařením města jako celku. Zabývá se také návazností na starší období a i na vyústění vývoje tohoto období v dalších periodách.