O NÁS

Centrum urbánní historie (CUH), které vzniklo při Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové počátkem roku 2017, se zaměřuje na interdisciplinární výzkum městské problematiky s přesahem do středoevropského prostoru v širokém časovém horizontu od 13. do 20. století. Výzkum urbánní historie, který reflektuje nejmodernější metodické postupy, je realizován v oblasti politických, správních, právních, sociálních, hospodářských, církevních a kulturních dějin. Díky excelentní znalosti širokého spektra pramenů jsou uskutečňovány výzkumy v oblasti historické geografie, historické antropologie, historické demografie, historiografie a archeologie. V souvislosti s editorskou činností je výzkum soustředěn i na jazykové aspekty pramenů městské provenience. Od roku 2018 centrum úspěšně rozvíjí výzkum na poli Digital Humanities (projekt NAKI II Věnná města českých královen).

 

Věž Kropáčka z předbělohorského Hradce Králové (3D modelace zaniklého objektu – projekt NAKI II Věnná města českých královen.)

Kostel a špitál sv. Antonína na Mýtském předměstí z roku 1638 v Hradci Králové, (3D modelace zaniklého objektu – projekt NAKI II Věnná města českých královen).

 

 

Centrum urbánní historie usiluje nejen o vytvoření jednoho z prioritních výzkumných témat Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, ale současně cílí na integraci historiků, kteří se zabývají městskými dějinami. Společná platforma poskytuje prostor pro předávání badatelských zkušeností a řešení metodologických otázek, přípravu společných projektů či pořádání konferencí. Zvláštní pozornost je věnována vzdělávání studentů historických oborů FF UHK, neboť městská problematika patří k častým a oblíbeným tématům závěrečných prací všech stupňů vysokoškolského studia. Interní členové centra se též podílejí na propagaci výsledků urbánního výzkumu prostřednictvím přednáškové činnosti pro veřejnost. Pravidelně jsou tak konány přednáškové cykly pro Knihovnu města Hradce Králové.