O nás

Centrum urbánní historie (CUH), které vzniklo při Katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UHK, se zaměřuje na interdisciplinární výzkum městské problematiky s přesahem do středoevropského prostoru. Usiluje tak o vytvoření jednoho z prioritních výzkumných témat Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Městskému prostředí je věnována systematická pozornost v širokém časovém horizontu od 13. do 20. století, čemuž odpovídá i rovnoměrné personální zastoupení interních a externích členů z řad předních odborníků z České republiky.

Výzkum urbánní historie, který reflektuje nejmodernější metodické postupy, je realizován v oblasti sociálních, politických, správních, právních, hospodářských, náboženských a kulturních dějin, využívá kvalitního základu pomocných věd historických a reflektuje poznatky z příbuzných disciplín, jako historické antropologie, historické geografie, historické demografie, historiografie a archeologie. V souvislosti s editorskou činností je výzkum soustředěn i na jazykové aspekty pramenů městské provenience.

Zdroj: Státní okresní archiv Hradec Králové. katastr – Ústřední archiv zeměměřičství a katastru

Zdroj: Státní okresní archiv Hradec Králové. katastr – Ústřední archiv zeměměřičství a katastru