LIDÉ

VEDOUCÍ CENTRA:

INTERNÍ ČLENOVÉ:

DOKTORANDI KPVHA a HÚ FF UHK:
Mgr. Petr Bártík
Mgr. Lucie Barcalová
Mgr. Barbora Herčíková
Mgr. Karolína Kejvalová
Mgr. Michaela Pavlečková
Mgr. Martin Petrus
Mgr. Radek Petřík – správce webu
Mgr. Pavel Tašek

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:

PhDr. Filip Binder doktorand Oddělení dějin 19. století, Historický ústav Akademie věd ČR v Praze
Mgr. Radek Bláha – archeolog Východočeského muzea v Hradci Králové
Dr. Marco Cassioli – associate researcher, Telemme Laboratory, University of Aix-Marseille
Dr. Cristian Constantin – Commission for the History of Towns in Romania, Romanian Academy
Dr. Mihai Dragnea associate researcher, University of South-Eastern Norway
PhDr. Petr Hrachovec, Ph.D. vědecký pracovník Oddělení dějin raného novověku, Historický ústav Akademie věd ČR v Praze
Mgr. Peter Chlepko, Ph.D.historik specializující se na středověká hornouherská města
Mgr. Jiří Just, Ph.D. – vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze
PhDr. Josef Kadeřábek, Ph.D. – historik, specializace na kulturní historii, problematiku rekatolizace v raném novověku v Čechách
Mgr. Drahoslav Magdoško, Ph.D. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Mgr. Jitka Močičková – doktorandka Oddělení dějin středověku, Historický ústav Akademie věd ČR v Praze
Mgr. Petr Polehla, Ph.D.– historik raně novověkých církevních a městských dějin
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. – vědecká pracovnice a emeritní ředitelka Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze
Mgr. Michal Severa Archivní správa Ministerstva vnitra ČR
Ing. Jiří Slavík – odborný pracovník Národního památkového ústavu se sídlem v Jaroměři
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CScÚstav pomocných věd historických a archivnictví FF MU
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc. – vědecký pracovník Oddělení dějin středověku; zástupce vedoucí Oddělení dějin středověku, Historický ústav Akademie věd ČR v Praze
Mgr. Robert Šrek – Vlastivědné muzeum v Olomouci
Ing. Mgr.  Michal Vokurka doktorand Oddělení dějin raného novověku, Historický ústav Akademie věd ČR v Praze
Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D. vědecký pracovník Oddělení dějin 19. století (pobočka Brno); zástupce vedoucího brněnské pobočky Historického ústavu Akademie věd ČR
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. vědecký pracovník Oddělení dějin středověku, Historický ústav Akademie věd ČR v Praze

PARTNERSKÉ INSTITUCE:

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung in Marburg (Deutschland)
Historický ústav Akademie věd České republiky v Praze
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden (Deutschland)
Katedra Histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko)
Katedra softwareového inženýrství Fakulty informačních technologií ČVUT Praha
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
National Aviation University (Kyiv, Ukraine), Faculty of Linguistics and Social Communications, History and Documentation Department
SOkA Hradec Králové
SOkA Kutná Hora
SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli
SOA v Hradci Králové