Lidé

VEDOUCÍ CENTRA:

doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D. doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Katedra pomocných věd historických a archivnictví
Email: jana.vojtiskova@uhk.cz

 

 

 

INTERNÍ ČLENOVÉ:

PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.                                            doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.                                    doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

                                          
prof. PhDr. František Musil, CSc.                      doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.

                                        
Mgr. Petr Polehla, Ph.D.                                      doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.

DOKTORANDI KPVHA a HÚ FF UHK:
Mgr. Petr Bártík
Mgr. Barbora Bönschová
Mgr. Kateřina Doležalová
Mgr. Barbora Fišerová
Mgr. Lucie Havlíčková
Mgr. Peter Chlepko
Mgr. Karolína Kejvalová
Mgr. et Mgr. Josef Kindl
Mgr. Martin Petrus
Mgr. Radek Petřík

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:
Mgr. Radek Bláha – archeolog Východočeského muzea v Hradci Králové
Mgr. Jiří Just, Ph.D. – vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. – vědecká pracovnice a emeritní ředitelka Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze
Ing. Jiří Slavík – odborný pracovník Národního památkového ústavu se sídlem v Jaroměři
PhDr. Josef Kadeřábek, Ph.D. – historik, specializace na kulturní historii, problematiku rekatolizace v raném novověku v Čechách

PARTNERSKÉ INSTITUCE:
Historický ústav Akademie věd České republiky
Katedra softwareového inženýrství Fakulty informačních technologií ČVUT Praha
SOkA Hradec Králové 
SOA Hradec Králové
SOkA Kutná Hora
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

IT specialista, počítačová podpora výzkumných projektů:


Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.