EAUH 2024 Cities at the Boundaries

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem organizačního výboru si Vás dovoluji pozvat na šestnáctou mezinárodní interdisciplinární konferenci v rámci European Association for Urban History (EAUH), která se uskuteční v termínu od 4. do 7. září 2024 v Ostravě a navazuje na úspěšnou konferenci EAUH 2022 v Antverpách.

Hlavním tématem jsou tentokrát Cities at the Boundaries, konference však bude otevřena i pro další témata a výzkumné aspekty z oblasti urbánních dějin.

Call for Sessions probíhá v termínu od 5. ledna do 15. března 2023, registrovat se můžete na adrese https://eauh2024ostrava.osu.eu/call-for-sessions/, kde naleznete formulář a pokyny pro registraci.

Veškeré další informace jsou dostupné na webových stránkách https://eauh2024ostrava.osu.eu/.

V případě dotazů či nejasností se prosím obracejte na e-mailovou adresu eauh2024@osu.cz.

Těšíme se na Vaši účast a rádi Vás v Ostravě přivítáme.

Se srdečným pozdravem.

doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.

Katedra historie
Ostravská univerzita
Filozofická fakulta
Reální 3
701 03 Ostrava

Zisk projektu NAKI III Historická lázeňská sídla

Členové Centra urbánní historie uspěli ve velké konkurenci projektové soutěže NAKI III, kterou vypsalo Ministerstvo kultury ČR, a budou od března 2023 řešiteli projektu Historická lázeňská sídla jako kulturní, urbanistický a krajinotvorný fenomén. Na končící projekt NAKI II Věnná města českých královen tak opět naváže projekt zabývající se urbánní problematikou. Výstupem budou vedle databáze s historickými lázeňskými sídly a tematické výstavy mj. i tři Historické atlasy měst ČR, a to pro města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, tedy pro západočeský trojúhelník zařazený do seznamu UNESCO. Projekt bude realizován v konsorciu Muzea východních Čech (tým pod vedením doc. Mgr. Petra Grulicha, Ph.D.), Filozofické fakulty UHK (tým pod vedením doc. PhDr. Jany Vojtíškové, Ph.D.) a Historického ústavu AV ČR (tým pod vedením PhDr. Roberta Šimůnka, Ph.D., DSc.).