Česká královská (věnná) města v pohusitské době – online přednáška

Mimořádně přesouváme tuto akci do online prostředí.*

Přednáška se zaměřuje na historické kořeny instituce královských věnných měst, která tvoří významnou součást kulturní identity obyvatel východních Čech a je unikátní v celoevropském měřítku. Posluchači se budou podílet na hledání odpovědí zvláště na tyto otázky: V čem spočívala jedinečnost českých královských věnných měst? Jaký význam měla v kontextu pohusitských Čech? Čím se tato města odlišovala od ostatních královských měst? Jaká byla specifika jejich správy a právního statutu? V čem spočívala vazba věnných měst na královny? Přednáší PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. z Univerzity HK. Pořádáno S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. číst celé

Vyšla nová publikace Předbělohorské Brno

Autorky: Jordánková Hana – Sulitková Ludmila

Monografie se týká ekonomiky a hospodaření města Brna v předbělohorské době. Pracuje jak s prameny monitorujícími materiální situaci obyvatel i jejich postavení v městské komunitě, stejně tak se zabývá hospodařením města jako celku. Zabývá se také návazností na starší období a i na vyústění vývoje tohoto období v dalších periodách. číst celé

Sympozium “Města, městečka, měšťané. Život ve městech poddanských i královských od středověku do raného novověku”, 30.9.–2.10. 2020 v Lomnici nad Lužnicí

Město Lomnice nad Lužnicí spolu se Státním oblastním archivem v Třeboni pořádá ve dnech 30. září až 2. října 2020 symposium “

Města, městečka, měšťané. Život ve městech poddanských i královských od středověku do raného novověku číst celé