Česká královská (věnná) města v pohusitské době – online přednáška

 

 

Mimořádně přesouváme tuto akci do online prostředí.*

Přednáška se zaměřuje na historické kořeny instituce královských věnných měst, která tvoří významnou součást kulturní identity obyvatel východních Čech a je unikátní v celoevropském měřítku. Posluchači se budou podílet na hledání odpovědí zvláště na tyto otázky: V čem spočívala jedinečnost českých královských věnných měst? Jaký význam měla v kontextu pohusitských Čech? Čím se tato města odlišovala od ostatních královských měst? Jaká byla specifika jejich správy a právního statutu? V čem spočívala vazba věnných měst na královny? Přednáší PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. z Univerzity HK. Pořádáno S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ.

V premiéře 22. 2. budete moci přednášku zhlédnout na facebooku knihovny nebo na youtube knihovny.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *