Kritické aspekty vývoje osídlení (13.–18. století)

Workshop pořádá Historický ústav AV ČR za podpory výzkumného programu Strategie AV21 – Anatomie evropské společnosti, historie, tradice, kultura, identita.

Problematika dějin osídlení není téma nové, pozornost je mu věnována již od 19. století, a to především na základě pramenů diplomatické povahy, případně toponomastiky, později přibyl výzkum sídelních forem, patrocinií atd. Nedílnou součástí staletého vývoje sídelních sítí byly i nezdařené lokační záměry, translace vsí, jejich náhlý či postupný zánik. Tradičně předpokládané válečné události jakožto hlavní příčina zanikání sídlišť je očividně ve svém dopadu přeceňována; svou roli tu naopak hrála celá škála (jiných) faktorů – úbytek vody, zhoršující se kvalita půdy, sesuvy půdy, ale i změny komunikačních sítí, apod.

Workshop si klade za cíl  zaměřit se ve spolupráci s odborníky širokého spektra (archeology, geology etc.) na výše zmíněné a nezaslouženě marginalizované aspekty a studovat mechanismy stojící za proměnami sídelních sítí, a to i z hlediska explicitní pramenné dokumentace, která často uniká běžné badatelské pozornosti.

20. 10. 2022

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Organizační zajištění:

Eva Doležalová (dolezal@hiu.cas.cz)
Robert Šimůnek (simunek@hiu.cas.cz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *