EAUH 2024 in Ostrava

EAUH 2024 in Ostrava
Call for Papers by the 20 October
https://eauh2024ostrava.osu.eu/call-for-papers/

Main Sessions:
M26 Imaginary vs. Real: Towns on the Border and Border in Towns

Main chair: Jana Vojtíšková, doc., PhDr., Ph.D., Institut of History, University of Hradec Králové (Czech Republic)
E-mail: jana.vojtiskova@uhk.cz
1st Co-chair: Drahoslav Magdoško, Mgr., Ph.D., Institut of History, Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia)
E-mail: drahoslav.magdosko@upjs.sk
2nd Co-chair: Josef Kadeřábek, PhDr., Ph.D., Regional Museum in Slaný (Czech Republic)
E-mail: kaderabek.josef@seznam.cz

Short abstract
The section will be interdisciplinary, with an emphasis on the connection of history, sociology, and anthropology. It will deal with the issue of imaginary borders in urban space, in the wide timeframe of the Middle Ages and the Early Modern Period.
Keywords: symbolic communication; imaginary boundaries; mind mapping; historical and visual anthropology

Topic(s)
symbolic communication; imaginary boundaries; mind mapping; historical and visual anthropology

Session content
There are borders that no one drew on maps, but people carried them in their minds. Often contemporaries even perceived them more sharply than the real, visually represented ones. Exceeding these imaginary boundaries was undesirable, punishable, and had social, economic, and political consequences. The goal of our section is to raise and then deepen the topic of imaginary borders and maps in the field of research in urban history. How did imaginary borders come about? Did they enter urban space to become physical boundaries? Did the vanished physical boundaries remain in people as mental traces? Were there rituals associated with crossing them? We would like to find an answer to these and many other questions with the help of the methodology of historical and visual anthropology, urban studies, or the history of everyday life. The issue of mental or imaginary mapping, which deals with the creation of alternative city maps and plans based on local awareness or the nomenclature of city districts used by different social groups, should not be left out. We are also interested in the answers to the questions whether these imaginary maps have the same borders as the physical ones, what their roots are. How do the imaginary maps of different social groups differ? In connection with the above, we open the scope to both medieval and early modern themes, so that we can trace the phenomenon of the imaginary borders of our ancestors across these two epochs in the light of summary contributions and case studies.

EAUH 2024 Cities at the Boundaries

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem organizačního výboru si Vás dovoluji pozvat na šestnáctou mezinárodní interdisciplinární konferenci v rámci European Association for Urban History (EAUH), která se uskuteční v termínu od 4. do 7. září 2024 v Ostravě a navazuje na úspěšnou konferenci EAUH 2022 v Antverpách.

Hlavním tématem jsou tentokrát Cities at the Boundaries, konference však bude otevřena i pro další témata a výzkumné aspekty z oblasti urbánních dějin.

Call for Sessions probíhá v termínu od 5. ledna do 15. března 2023, registrovat se můžete na adrese https://eauh2024ostrava.osu.eu/call-for-sessions/, kde naleznete formulář a pokyny pro registraci.

Veškeré další informace jsou dostupné na webových stránkách https://eauh2024ostrava.osu.eu/.

V případě dotazů či nejasností se prosím obracejte na e-mailovou adresu eauh2024@osu.cz.

Těšíme se na Vaši účast a rádi Vás v Ostravě přivítáme.

Se srdečným pozdravem.

doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.

Katedra historie
Ostravská univerzita
Filozofická fakulta
Reální 3
701 03 Ostrava