WORKSHOP AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ČESKÉHO ARCHIVNICTVÍ

Česká archivní společnost, Filozofická fakulta UHK a Odbor archivní správy a spisové služby MVsi dovolují oznámit záměr na uspořádání odborného celodenního workshopu na téma

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ČESKÉHO ARCHIVNICTVÍ

který se uskuteční 2. prosince 2022 v prostorách Univerzity Hradec Králové.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *