FORMY A PŘEMĚNY DIPLOMATICKÉ PRODUKCE V NOVOVĚKU VI


Zveme na konferenci z cyklu “Formy a přeměny diplomatické produkce v novověku” tentokrát na téma “Testamenty a pozůstalostní písemnosti v (raném) novověku (1526–1945)”, která se koná 3. 11. 2022 v Českých Budějovicích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *