Preparation of conferences

The members of the Centre for Urban History are involved in the preparation of the conference "Kutná hora and Hussitism", which will take place on 26 and 27 May 2022 at the Dačický House in Kutná Hora.

THE CONFERENCE PROGRAMME IS AVAILABLE HERE

 

Members of the Centre for Urban History are involved in the preparation of the international conference "Towns of Czech Queens," which will take place on 19 October 2022 at the Museum of East Bohemia in Hradec Králové. This is one of the outputs of the NAKI II project, which is currently being implemented within the Centre.

The programme will be published shortly.

 

12. sjezd českých historiků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zveme na 12. setkání historické obce ČR, které se tentokrát bude konat v Ústí nad Labem ve dnech 20.-22. 9. 2022. Ve spolupráci se Sdružením historiků ČR se na jeho zabezpečení a organizaci bude podílet Katedra historie a Katedra archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Do univerzitního kampusu jsou zváni nejen historičky a historikové z akademických i dalších odborných pracovišť, ale i kolegyně a kolegové z příbuzných oborů či vyučující dějepisu.

Rádi bychom navázali na všechna předchozí setkání, která mají již dlouhou tradici. Chtěli bychom zároveň reagovat na to, jak jsou v poslední době nejen historické, ale všechny humanitní obory v rámci systému hodnocení a financování vědy marginalizovány. Proto jsme pro plenární zasedání sjezdu zvolili témata, kterými bychom chtěli podtrhnout nezastupitelnou roli historie a historického bádání v kontextu humanitních věd a jejich význam pro společnost:

  • význam humanitního vzdělávání v dějinách,
  • tři desetiletí historického bádání v ČR,
  • historie ve veřejném prostoru. Neutralita, instrumentalizace, aplikace.

Ústecké setkání bude vycházet z osvědčených kongresových konceptů a nabídne též v respektu k pluralitnímu charakteru historického bádání možnost volných panelů, jejichž témata vzejdou z historické obce. Vedle tradičního vyhlášení Ceny Josefa Pekaře se dále můžete těšit na doktorandskou posterovou sekci, přednášky i speciální sekci zahraničních hostů, workshopy pro učitele dějepisu a bohatý doprovodný program. Jeho cílem bude nejen ukázat hostům mnohdy skryté krásy města Ústí nad Labem, ale také ho představit jako výjimečnou, nikoli vyloučenou lokalitu. Součástí doprovodného programu bude možnost prohlídky expozice Naši Němci.

Věříme, že ač se v době příprav sjezdu stále potýkáme s celosvětovou pandemií, v příštím roce se setkání uskuteční svobodně, bez omezení a mimořádných opatření.

Těšíme se na Vás v Ústí nad Labem!

Více informací k dispozici zde.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na emailu: historieusti2022@ujep.cz