Hlavní

 

16

Led 20

Přednáškový cyklus Toulky historií východních Čech

Dobrý den, Centrum urbární historie FF UHK si ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové pro studenty i širokou veřejnost...
Read More

16

Led 20

Call for Papers – Města dobývaná, dobytá a okupovaná. Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové, v příloze si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na 39. mezinárodní konferenci Archivu hl. města Prahy...
Read More

9

Srp 19

Příběh podještědské obce I. – aktuálně vydaná monografie

Nový titul se zabývá historií a událostmi, které určovaly osud Chvalčovic a Hradčan u Českého Dubu včetně jejich historických částí...
Read More

4

Čvn 19

Národní archiv prezentoval restaurované translokační plány židovských obydlí z roku 1727

Národní archiv prezentoval restaurované translokační plány židovských obydlí z roku 1727 prohlášené na konci roku 2018 za Archivní kulturní památku. Spolu...
Read More

26

Úno 19

Digitalizovány sčítací archy do r. 1880 pro Prahu a okolí

Na webu Archivu hl. m. Prahy byly zveřejněny digitální kopie všech dochovaných sčítacích archů pro Prahu a okolní obce z...
Read More

26

Úno 19

Částečně znepřístupněný fond C 17 Pozemkové knihy – MZA Brno

Upozorňujeme badatele, že momentálně nejsou přístupné pozemkové knihy se signaturami 17000-20450 včetně písmenných signatur uložené v Moravském zemském archivu v...
Read More

31

Bře 18

Nové digitalizované mapy měst Podkrušnohoří a Krušnohoří okresu Chomutov od 18. do 20. století.

Spolupráce Státního oblastního archivu v Litoměřicích s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým ve Zdibech je digitalizovaný soubor více jak...
Read More

9

Bře 18

Stabilní katastr a příslušné operáty Korutan a Bukoviny

Na těchto webových stránkách naleznete mapy stabilního katastru a příslušné operáty Korutan a Bukoviny. http://www.franziszeischerkataster.at/Results.html
Read More

9

Bře 18

Portál digitalizovaných historických map Rakouska-Uherka (Projekt Mapire)

Na těchto webových stránkách naleznete zejména historické mapy Rakouska-Uherka jako např. mapy z vojenské mapování nebo katastrální mapy. http://mapire.eu/en/
Read More

9

Bře 18

Vademecum Ústředního archivu zeměměřictví a katastru

Ústřední archiv zeměměměřictví a katastru spustil na svých webových stránkách aplikaci Vademecum, kde si badatelé mohou snáze prohledat všechny uložené...
Read More