Vademecum Ústředního archivu zeměměřictví a katastru

Ústřední archiv zeměměměřictví a katastru spustil na svých webových stránkách aplikaci Vademecum, kde si badatelé mohou snáze prohledat všechny uložené fondy. http://uazk.cuzk.cz/vademecum/index.jsp