Upozornění na novou publikaci – Příšovice

Kniha byla zpracována kolektivem třinácti autorů pod redakcí Pavla Jakubce jako monografie z dějin obce, která v roce 2018 oslavila 700 let od své první písemné zmínky. V chronologickém sledu představuje na 223 stránkách dějiny Příšovic od pravěku s nejvýznamnějšími archeologickými nálezy na našem území, do nejžhavější současnosti. Popisuje významné osobnosti obce, její památky, komunikační síť, spolky, lidovou architekturu, školství, průmysl i filmové počiny, které se k Příšovicím váží. Publikace je členěna do přehledných kapitol a obsahuje i autentické a dosud nepublikované vzpomínky na události první světové války a roku 1945. Součástí jsou stovky dobových i současných fotografií, z nichž drtivá většina je publikována zcela poprvé. Grafickou úpravou i složením autorského týmu se kniha hlásí k podobným publikacím, jaké vydaly obce Sezemice a Kacanovy na Turnovsku.