Program a organizační pokyny pro účastníky konference Kutná Hora a husitství

Termín konání:   2.–3. dubna 2020

Místo konání:  Dačického dům, Komenského náměstí 41, Kutná Hora

Zahájení konference: čtvrtek 2. dubna 2020 v 10:00 (prezence účastníků od 9.30)

Předpokládané ukončení konference: pátek 3. dubna 2020 v 16:00

Účastníci konference mimo přednášejících hradí účastnický poplatek ve výši 100,- Kč při jednodenní účasti a 300,- Kč při dvoudenní účasti nebo při účasti na společenském večeru. Poplatek je vybírán na místě v hotovosti při prezenci.

Individuální ubytování je možné v ubytovacích zařízeních v Kutné Hoře na základě osobního výběru.

Individuální stravování je možné v restauracích v centru města.

Součástí programu bude společná exkurze do chrámu sv. Jakuba v Kutné Hoře, koncert vokálního souboru Dyškanti v pozdně gotických interiérech kutnohorského Hrádku a společenský večer v restauraci Ruthardka. Účastníci rovněž budou mít po oba konferenční dny zajištěný volný vstup do stálých expozic Českého muzea stříbra (Hrádek, Kamenný dům) s výjimkou historického dolu.

Prosíme Vás o vyplnění níže připojené přihlášky a o její zaslání na adresu viktor.pohanka@soapraha.cz nejpozději do 10. března 2020. Počet účastníků je omezený s ohledem na kapacitu přednáškového sálu.

Na viděnou se v zastoupení organizačního týmu konference těší

 Jana Vojtíšková, Zdeněk Beran, Viktor Pohanka a Vojtěch Vaněk

 

Program_KHH

Závazná přihláška na konfenreci