Příběh podještědské obce I. – aktuálně vydaná monografie

Nový titul se zabývá historií a událostmi, které určovaly osud Chvalčovic a Hradčan u Českého Dubu včetně jejich historických částí Letařovic, Trávníčku, Klamorny a Dehtár. Jedná se o první díl zamýšlené trilogie připravované ve spolupráci s obcí Bílá. V další publikaci chce Jan Havelka zpracovat historii Petrašovic, Vesce a Kohoutovic, v poslední části pak Bílé a Vlčetína s částí Domaslavic.

„Vznikne tak celistvý obraz historie současné obce Bílá. Nevylučuji ani pokračování v podobě mapování dalších vsí v regionu. Zároveň se pokusím čtenáře seznámit s ději a událostmi, které měly zásadní vliv na celé Českodubsko či Podještědí,“ upřesňuje Jan Havelka. Z toho důvodu zvolil i souhrnný titul Příběh podještědské obce. První ze tří knížek bude dle autora nejobsáhlejší. „Nikoliv z důvodu, že by snad hradčanské a chvalčovické osudy byly pestřejší, ale proto, že v prvním díle se snažím obecně popsat příběh podještědské vesnice,“ dodává.

Od nejstarší historie se v publikaci dostanete až do 20. století, na něž je kniha díky vzpomínkám pamětníků zaměřena především. Jde o příběhy tamních kulaků, zničených lidských osudů v 50. letech, obou světových válek a socializace vesnice. Je pamatováno i na kulturní památky, které utvářejí krajinu Podještědí, od kostela sv. Jakuba v Letařovicích po jednotlivá boží muka a křížky u cest. Mapuje rovněž spletité osudy návesních zvonů i historii zvonění samotnou.