Částečně znepřístupněný fond C 17 Pozemkové knihy – MZA Brno

Upozorňujeme badatele, že momentálně nejsou přístupné pozemkové knihy se signaturami 17000-20450 včetně písmenných signatur uložené v Moravském zemském archivu v Brně. Knihy v tomto rozmezí jsou digitalizovány.