Přednášky předních historiků ČR

Pro letní semestr 2018/2019 jsou pro studenty opět plánovány přednášky s urbánní tématikou našich předních historiků.

Detailní plán bude představen během ledna 2019.