VEDOUCÍ CENTRA:

doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Odborná asistentka, Katedra pom. věd histor. a archivnictví
Email: jana.vojtiskova@uhk.cz
Telefon: +420 493331234
Budova B Místnost: 23060 3. patro

 

INTERNÍ ČLENOVÉ:

                                     
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.                                   doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

                                          
prof. PhDr. František Musil, CSc.                      doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.

                                        
Mgr. Petr Polehla, Ph.D.                                     doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.

DOKTORANDI KPVHA a HÚ FF UHK:
Mgr. et Mgr. Marie Bláhová
Mgr. Kateřina Doležalová
Mgr. Barbora Fišerová
Mgr. Karolína Kejvalová
Mgr. et Mgr. Josef Kindl
Mgr. Martin Petrus

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:
Mgr. Radek Bláha – archeolog Východočeského muzea v Hradci Králové
Mgr. Jiří Just, Ph.D. – vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. – vědecká pracovnice a emeritní ředitelka Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze
Ing. Jiří Slavík – odborný pracovník Národního památkového ústavu se sídlem v Jaroměři
PhDr. Josef Kadeřábek, Ph.D. – historik, specializace na kulturní historii, problematiku rekatolizace v raném novověku v Čechách

PARTNERSKÉ INSTITUCE:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové pod vedením doc. Mgr. Petra Grulicha, Ph.D.
SOkA Hradec Králové
pod vedením Mgr. Radka Pokorného
SOkA Kutná Hora
pod vedením PhDr. Vojtěcha Vaňka, Ph.D.

IT specialista, počítačová podpora výzkumných projektů:


Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.