Nová kniha: Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století

Interdisciplinární monografie prezentuje dochované plány židovského osídlení z let 1727-1728. Budovy a objekty zobrazené na plánech vytvářely a dodnes sehrávají výraznou roli při představě obrazu kulturní krajiny v 18. století. Monografie a všechny výstupy by měly posloužit široké odborné veřejnosti i studentům primárního a sekundárního vzdělávání k pochopení minulosti jednotlivých českých regionů.

K dispozici webová aplikace https://plany.nacr.cz

Knihu leze objednat na stránkách Národního archivu.