Galerie akcí

V pondělí 12. března 2018 proslovil profesor Jaroslav Čechura přednášku na téma „Město ve středověku a raném novověku – mýtus a realita“. V jeho poutavém vyprávění měli účastníci přednášky možnost vyslechnout si okolnosti vzniku měst i jejich vývoj do 17. století. Poučné bylo zejména zasazení tématu do širších okolností. Zájem o účast na přednášce mezi studenty byla veliká.

 

Dne 15. února 2018 se uskutečnila přednáška s názvem Počátky hradeckých dějin prof. PhDr. Františka Musila, CSc.

prof. Musil – Počátky hradeckých dějin

 

Dne 9. října 2017 se uskutečnila přednáška s názvem Město a krajina: společně nebo ve střetu zájmů? emeritní ředitelky Historického ústavu Akademie věd ČR prof. PhDr. Evy Semotanové, DrSc.

 

Dne 20. dubna 2017 se uskutečnila přednáška s názvem Česká a říšská města v době šmalkadské války našeho předního specialisty na dobu předbělohorskou prof. PhDr. Petra Vorla, CSc., která opět vzbudila zájem studentů, akademiků i laické veřejnosti.

 

Dne 20. 3. 2017 proběhla na FF UHK přednáška prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., s názvem Pražské souměstí v husitské revoluci. Přední český odborník na dějiny 15. století tak zahájil cyklus přednášek CUHu, které se budou s pravidelností uskutečňovat v prostorách hradecké filozofické fakulty. Studenti FF UHK i veřejnost tak budou mít možnost seznámit se s výzkumem urbánní problematiky nejvýznamnějších badatelů současné doby.