Nová kniha: Karel ŘEHÁČEK, Plzeňská radnice mezi válkami

Publikace Karla Řeháčka Plzeňská radnice mezi válkami přibližuje fungování městského úřadu v letech 1918-1939 z pohledu volené samosprávy i úřední správy města. Jedná se o první počin obnovené ediční řady Archivu města Plzně Studie a prameny k dějinám města Plzně.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *