Výstava a komentovaná prohlídka archiválií k tématu „Rakovník, historický vývoj městské aglomerace“ se uskuteční 6. 6. 2019 ve Státním okresním archivu Rakovník