Přednáška na téma Cheb v dobách krále Václava IV. se uskuteční 13. června v 10.00 a 16.30 hod. v přednáškovém sále Státního okresního archivu v Chebu

Mezinárodní den archivů v Chebu
Státní okresní archiv v Chebu zve širokou veřejnost u příležitosti mezinárodního dne archivů na výstavu a přednášku s názvem “ Cheb v dobách krále Vaclava IV.“. Výstava připomene říšský sněm svolaný roku 1389 králem Václavem IV. do Chebu a rovněž panovníkův sňatek s princeznou Žofií Bavorskou. Prostřednictvím dobových dokumentů vám představíme město Cheb jako silný městský stát, který se těší přízni panovníka a vítězí nad nepřáteli z řad okolní šlechty. Návštěvníkům výstavy se také naskytne jedinečná příležitost spatřit zlomky nejstarší dochované česky psané legendy o sv. Anežce z poslední třetiny 14. století a seznámit se s okolnostmi tohoto unikátního nálezu.
Výstava bude pro veřejnost otevřena ve dnech 13. a 14. června 2019 vždy od 10:00 do 17:00 hodin.

Přednáška na téma Cheb v dobách krále Václava IV. se uskuteční 13. června v 10.00 a 16.30 hod. v přednáškovém sále chebského archivu. Na Vaši návštěvu se těší Státní okresní archiv v Chebu, Františkánské nám. 14.