Pozvánka na prezentaci knihy “Život v povodí Želivky na počátku 20. století očima učitelů. Edice národopisných dotazníků a jejich odpovědí z Pelhřimovska z let 1914 a 1919”