Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku – nová publikace od autora Tomáše Veličky

 

Státní oblastní archiv v Litoměřicích vydal v listopadu 2018 ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium knihu Tomáše Veličky „Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku“ jako čtvrtý svazek ediční řady Edice a studie SOA v Litoměřicích.

Publikace se zabývá panovnickými listinami vydanými pro česká královská města v období od 13. století do roku 1526 a jejich dalšími osudy v městských kancelářích. Autor obsáhl vývoj problematiky v šíři celého českého království a na úrovni případových studií detailně pojednal situaci a vývoj v královských městech českého severozápadu (Louny, Žatec, Kadaň, Litoměřice, Most, Ústí nad Labem).

Cílem nebylo tedy pouze sledování fáze vzniku listin, které bývá v rámci diplomatických studií věnováno nejvíce prostoru, ale také o přiblížení jejich dalších osudů, které byly velmi rozmanité. Panovnické listiny byly dalšími českými králi potvrzovány, v samotných městech byly opisovány, pořádány, překládány, byly používány při soudních sporech a konečně v rámci potrestání většiny českých královských měst po povstání roku 1547 i panovníkem odebrány, aby byly jen výběrově postupně navraceny.

Nová kniha je tak nejen významným příspěvkem ke středověké diplomatice, ale též erudovanou sondou do regionálních dějin severozápadních Čech před rokem 1526.

Autor: Tomáš Velička
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Místo vydání: Litoměřice – Praha
Rok vydání: 2018
Počet stran: 224
ISBN: ISBN: 978-80-904381-9-4 a 978-80-88013-70-9
Cena: 330,- Kč