Nově vydaná publikace s názvem Otice: Z historie obce

Kniha je stručným, přehledným a uceleným pojednáním o dějinách obce Otice, nacházející se v těsném sousedství města Opavy. Autor sleduje vývoj obce od jejího pravěkého osídlení, přes okolnosti nejstarší písemné zmínky z roku 1361 prakticky až do současnosti. Text je členěn chronologicky, kapitoly mapují jednotlivá období otické minulosti, přičemž některým tematickým okruhům z počátků konstituování moderní obce jsou věnovány samostatné oddíly. Akcentován je především vývoj obecní správy, která v průběhu doby hrála klíčovou roli v procesu utváření obrazu vesnice. Zvláštní pozornost autor zaměřil rovněž na Kamennou horu, jež je největší pozoruhodností Otic. Text doprovází velké množství obrazového materiálu, součástí knihy je také přehled demografického vývoje, vyčerpávající seznam pramenů a literatury, stejně jako seznam vyobrazení.