Komentované setkání s archiváliemi k dějinám městyse Nových Dvorů se uskuteční dne 11. 6. 2019 v sále restaurace U Hájků v Nových Dvorech od 17:00 hod.

Státní okresní archiv Kutná Hora zve zájemce na komentované setkání s archiváliemi k dějinám městyse Nových Dvorů, které se uskuteční při příležitosti Mezinárodního dne archivů, a to dne 11. 6. 2019 v sále restaurace U Hájků v Nových Dvorech od 17:00 hod.