Specifický výzkum 2017 FF UHK Česká společnost v pozdním středověku a v době předbělohorské II (dr. Jana Vojtíšková a dr. Zdeněk Beran)

Specifický výzkum 2017 FF UHK Urbánní historie: výzkum a prezentace (dr. Jana Vojtíšková)

Specifický výzkum 2017 FF UHK Demografické trendy a život vysokomýtských měšťanů v 17. století (K možnostem společného výzkumu matrik, testamentů a svatebních smluv) (Mgr. Barbora Fišerová)

Dlouhodobé výzkumné záměry:

Komplexní výzkum městských kanceláří v Čechách (dr. Jana Vojtíšková)