Dne 20. 3. 2017 proběhla na FF UHK přednáška prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., s názvem Pražské souměstí v husitské revoluci. Přední český odborník na dějiny 15. století tak zahájil cyklus přednášek CUHu, které se budou s pravidelností uskutečňovat v prostorách hradecké filozofické fakulty. Studenti FF UHK i veřejnost tak budou mít možnost seznámit se s výzkumem urbánní problematiky nejvýznamnějších badatelů současné doby.


Dne 20. dubna 2017 se uskutečnila přednáška s názvem Česká a říšská města v době šmalkadské války našeho předního specialisty na dobu předbělohorskou prof. PhDr. Petra Vorla, CSc., která opět vzbudila zájem studentů, akademiků i laické veřejnosti.