VEDOUCÍ CENTRA:

PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Odborná asistentka, Katedra pom. věd histor. a archivnictví
Email: jana.vojtiskova@uhk.cz
Telefon: +420 493331234
Budova B Místnost: 23060 3. patro

 

INTERNÍ ČLENOVÉ:

                                     
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.                                   doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

                                          
prof. PhDr. František Musil, CSc.                      doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.

                                        
Mgr. Petr Polehla, Ph.D.                                     doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.

DOKTORANDI KPVHA a HÚ FF UHK:
Mgr. et Mgr. Marie Bláhová
Mgr. Barbora Fišerová
Mgr. Karolína Kejvalová
Mgr. et Mgr. Josef Kindl

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:
Mgr. Radek Bláha – archeolog Východočeského muzea v Hradci Králové
Mgr. Jiří Just, Ph.D. – vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. – vědecká pracovnice a emeritní ředitelka Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze
Ing. Jiří Slavík – odborný pracovník Národního památkového ústavu se sídlem v Jaroměři

PARTNERSKÉ INSTITUCE:
SOkA Hradec Králové
pod vedením Mgr. Radka Pokorného
SOkA Kutná Hora
pod vedením PhDr. Vojtěcha Vaňka, Ph.D.

IT specialista, počítačová podpora výzkumných projektů:


Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.