10

Pro 18

Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku – nová publikace od autora Tomáše Veličky

Státní oblastní archiv v Litoměřicích vydal v listopadu 2018 ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium knihu Tomáše Veličky „Sepsání – užívání...
Read More

10

Pro 18

Přednáška doc. Mgr. Petra Grulicha, Ph.D., v Knihovně města Hradce Králové 13.12.2018

Dne 13.  prosince 2018 proběhne od 17 do 19 hodin v Knihovně města Hradce Králové přednáška s názvem Kdo dá více...
Read More

3

Lis 18

Tenkrát ve 20. století na Moravskobudějovicku

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu s názvem"Tenkrát ve 20. století" (Dvacáté století na Moravskobudějovicku v archivních dokumentech),  Výstavu můžete...
Read More

31

Bře 18

Pozvánka na výstavu „Od soli k uhlí“

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu k 750. výročí první zmínky o Karviné, pod názvem "Od soli k uhlí". Výstavu...
Read More

31

Bře 18

Částečné zpřístupnění archivního fondu Archiv města Chebu

S platností od 1. února 2018 bude veřejnosti opět zpřístupněn aktový materiál archivního fondu Archiv města Chebu. Z důvodu pokračujících...
Read More

31

Bře 18

Nové digitalizované mapy měst Podkrušnohoří a Krušnohoří okresu Chomutov od 18. do 20. století.

Spolupráce Státního oblastního archivu v Litoměřicích s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým ve Zdibech je digitalizovaný soubor více jak...
Read More

9

Bře 18

Třicetiletá válka v českých zemích. Doba, události, lidé, kultura – pozvánka na konferenci

Katedra historie Fakulty pedagogické a katedra historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni při příležitosti 400. výročí začátku třicetileté...
Read More

9

Bře 18

Stabilní katastr a příslušné operáty Korutan a Bukoviny

Na těchto webových stránkách naleznete mapy stabilního katastru a příslušné operáty Korutan a Bukoviny. http://www.franziszeischerkataster.at/Results.html
Read More

9

Bře 18

Portál digitalizovaných historických map Rakouska-Uherka (Projekt Mapire)

Na těchto webových stránkách naleznete zejména historické mapy Rakouska-Uherka jako např. mapy z vojenské mapování nebo katastrální mapy. http://mapire.eu/en/
Read More

9

Bře 18

Vademecum Ústředního archivu zeměměřictví a katastru

Ústřední archiv zeměměměřictví a katastru spustil na svých webových stránkách aplikaci Vademecum, kde si badatelé mohou snáze prohledat všechny uložené...
Read More