20

Led 19

Nové číslo v řadě Documenta Pragensia Supplementa: Radnice, rynek a tržiště. Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech

Documenta Pragensia Supplementa VIII Radnice, rynek a tržiště  Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech Sestavili...
Read More

20

Led 19

Call for Papers: Město se baví (do roku 1848), 22.-23. října 2019, Praha, mezinárodní konference

Vážené dámy a pánové, vážení kolegové, v příloze si Vám dovolujeme zaslat pozvánku na 38. mezinárodní konferenci Archivu hl. města Prahy...
Read More

10

Pro 18

Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku – nová publikace od autora Tomáše Veličky

Státní oblastní archiv v Litoměřicích vydal v listopadu 2018 ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium knihu Tomáše Veličky „Sepsání – užívání...
Read More

31

Bře 18

Pozvánka na výstavu „Od soli k uhlí“

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu k 750. výročí první zmínky o Karviné, pod názvem "Od soli k uhlí". Výstavu...
Read More

31

Bře 18

Částečné zpřístupnění archivního fondu Archiv města Chebu

S platností od 1. února 2018 bude veřejnosti opět zpřístupněn aktový materiál archivního fondu Archiv města Chebu. Z důvodu pokračujících...
Read More

31

Bře 18

Nové digitalizované mapy měst Podkrušnohoří a Krušnohoří okresu Chomutov od 18. do 20. století.

Spolupráce Státního oblastního archivu v Litoměřicích s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým ve Zdibech je digitalizovaný soubor více jak...
Read More

9

Bře 18

Stabilní katastr a příslušné operáty Korutan a Bukoviny

Na těchto webových stránkách naleznete mapy stabilního katastru a příslušné operáty Korutan a Bukoviny. http://www.franziszeischerkataster.at/Results.html
Read More

9

Bře 18

Portál digitalizovaných historických map Rakouska-Uherka (Projekt Mapire)

Na těchto webových stránkách naleznete zejména historické mapy Rakouska-Uherka jako např. mapy z vojenské mapování nebo katastrální mapy. http://mapire.eu/en/
Read More

9

Bře 18

Vademecum Ústředního archivu zeměměřictví a katastru

Ústřední archiv zeměměměřictví a katastru spustil na svých webových stránkách aplikaci Vademecum, kde si badatelé mohou snáze prohledat všechny uložené...
Read More